Política de privacitat

AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ CLICK COIN SL LES DADES PERSONALS DE L’USUARI I DURANT QUANT TEMPS?

Les dades personals facilitades a través del Lloc Web seran tractades per CLICK COIN SL d’acord amb les següents finalitats:

 • Gestionar, tramitar i donar resposta a comandes, peticions, sol·licituds, incidències o consultes de l’Usuari, quan aquest faciliti les seves dades a través dels formularis habilitats a la nostra web.

QUÈ DADES DE L’USUARI TRACTARÀ CLICK COIN SL?

CLICK COIN SL tractarà les següents categories de dades de l’Usuari: dades identificatives i dades de contacte

Quina és la LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L’USUARI?

El tractament de les dades de l’Usuari per part de CLICK COIN SL està basat en el consentiment que se li demana i que pot retirar en qualsevol moment. No obstant això, en cas de retirar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents de manera que l’Usuari podrà revocar només un d’ells no afectant als altres.

A QUINA DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES DADES DE L’USUARI?

Les dades no seran comunicades a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal o sigui necessari per complir amb la finalitat de el tractament.

RESPONSABILITAT L’USUARI

L’Usuari:

 • Garanteix que les dades que facilita CLICK COIN SL són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.
 • Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc Web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a CLICK COIN SL o de tercers.

EXERCICI DE DRETS

L’Usuari pot enviar un escrit a CLICK COIN SL amb l’àncora “Protecció de Dades” a l’adreça de correu electrònic clickcoin@clickcoin.eu, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

 • Revocar els consentiments
 • Accés. Pot sol·licitar l’accés a la informació personal que conservem sobre vostè.
 • Rectificació. Pot sol·licitar que corregim, modifiquem o suprimim qualsevol informació incompleta, desactualitzada o inexacta.
 • Supressió. Pot sol·licitar la supressió de la seva informació personal, quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.
 • Oposición.También pot oposar-se a el tractament de la seva informació personal basats en interès legítim.
 • Limitació de l’tractament. Obtenir de CLICK COIN SL la limitació de l’tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • Portabilitat de les seves dades. Dret a que li lliurin les seves dades perquè pugui transmetre’ls a un altre responsable.
 • Reclamación.También té dret a posar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es), quan l’interessat consideri que CLICK COIN SL ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

MESURES DE SEGURETAT

CLICK COIN SL tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT I TERMES D’ÚS DE TERCERS

Aquesta pàgina web utilitza l’eina de Google reCAPTCHA per evitar el seu ús il·legítim. reCAPTCHA és una eina de Google que es regeix per la seva pròpia Política de privacitat i els seus Termes d’ús.